Sgil Cyffredin: Dylai disgyblion ystyried cynllun a chyflwyniad ym mhob agwedd ar waith TGCh
SkillsCreu a Chyfathrebu Gwybodaeth   SkillsChwilio a Dadansoddi Gwybodaeth   GenericCyfryngau
Cynllunio, adolygu ac ail-gadw gwaith yn annibynnol Dewis gwybodaeth berthnasol o amrywiaeth o ffynonellau penodol, gan gynnwys y rhyngrwyd Cynllunio, cadw, adfer a golygu gwaith yn annibynnol
Ychwanegu a gweithio gyda delweddau mewn dogfen, gan ystyried y cynllun a'r diben Ychwanegu data at gronfa ddata a gwirio ei fod yn gywir Defnyddio camera digidol/camera gwe i dynnu lluniau y mae eu hangen ar gyfer prosiect
Defnyddio gosodiadau uwch ac is a threfnu gwrthrychau mewn grŵp i gynhyrchu'r cynllun gorau i gyflwyno testun a delweddau Defnyddio technegau cymhleth sy'n cynnwys AC, NEU, NID, gweithredwyr <> i chwilio cronfa ddata Deall y gall nodweddion camera digidol wella delweddau
Creu templedi gan ddefnyddio fframau testun a llifau testun Plotio graffau a defnyddio tablau i ddadansoddi canlyniadau mewn cronfa ddata Defnyddio offer recordio sain i recordio seiniau neu leisiau
Defnyddio cynllun ac offer unioni testun i gyflwyno gwybodaeth yn gywir Trefnu data mewn mwy nag un maes Dewis delweddau priodol a gipiwyd, seiniau a lleisiau i'w defnyddio mewn prosiect wedi'i gynllunio
Creu a newid tablau Defnyddio taenlenni a grëwyd fel modelau byw i holi "beth fyddai'n digwydd petai...?" Creu fideo neu ddelweddau wedi'u hanimeiddio sy'n cynnwys adnoddau a gipiwyd ac adnoddau priodol eraill fel cerddoriaeth
Defnyddio offer sy'n mireinio cynllun fel dyfrnodau, ffiniau ac effeithiau priodol Creu taenlenni sy'n cynnwys amrywiaeth o fformiwlâu a chelloedd mewn gwahanol fformatau, er enghraifft arian a lleoedd degol Trafod a chymharu ffilm o ran effaith ar gynulleidfa
Creu hypergysylltau Dosbarthu, trefnu a chopïo formiwlâu ar draws amrywiaeth o gelloedd Esbonio dewis o ddarnau, effeithiau a strwythur mewn perthynas â'r adnoddau a grëwyd ganddynt
Dadansoddi, trafod a gwerthuso amrywiaeth o gyfryngau/testunau/genre Deall bod newid data mewn taenlen yn newid y graff a ddangosir Cynllunio a chydweithio ar brosiect neu dasg fel grŵp
Cymharu defnyddio TGCh â dulliau traddodiadol a'i werthuso Defnyddio crwban sgrîn i ymchwilio i batrymau, gan ddefnyddio gweithdrefnau ac is-weithdrefnau  
Anfon e-byst gydag amrywiaeth o atodiadau sy'n cynnwys dogfennau, delweddau neu seiniau Rhagweld, ar raddfa syml, sut mae newid un elfen newidiol yn effeithio ar un arall  
Gwerthuso nifer o wefannau tebyg o ran cynllun a chyflwyniad   Creu eu hamgylchedd crwban eu hun    
Gwybod sut i gadw'n ddiogel ar-lein        
Main Menureturn to the Year 5 Menu
Skills Documents: Word Document PDF Document