Year 5: Find and Analyse Information
Find and Analyse Information :::   Darganfod a Dadansoddi Gwybodaeth :::
Scheme of Work Documents Dogfennau Cynllun Gwaith
Using a database (Hwb) Defnyddio Cronfa Ddata (Hwb)
Data Handling (Hwb) Trin Data (Hwb)
Information from the Internet (Hwb) Cyflwyniad i daenlenni 1 (Hwb)
William Palmer database - complex searches Unwaith, dwywaith, wedi'i werthu (Hwb)
Guide to using Softease Turtle Defnyddio’r Cyfrifiad i astudio'r ardal leol (Hwb)
Introduction to Spreadsheets 1 (Hwb)  
Representing and Checking Data (Hwb)  
Exploring and controlling simulations (Hwb)  
Finding out with the Internet (Hwb)  
Going... going... gone! (Hwb)    
Keys and Branching Databases (Hwb)    
Using spreadsheets in History (Hwb)    
Using the census to study the locality (Hwb)    
Year 5 Handling Data - Football (Newham)    

links :::
Spreadsheets and Databases (Primary Resources)
Lancashire Grid for Learning - Year 5 Analysing Data and Asking Questions
Data Handling Links from Topic Box