Sgil Cyffredin: Dylai disgyblion allu torri, copïo a gludo a dechrau defnyddio'r swyddogaethau ailadrodd
SkillsCreu a Chyfathrebu Gwybodaeth   SkillsChwilio am Wybodaeth a'i Dadansoddi   GenericCyfryngau
Cynllunio, creu, golygu, cadw ac adfer gwaith yn annibynnol Cynllunio, creu, golygu, cadw ac adfer gwaith yn annibynnol Cynllunio, creu, golygu, cadw ac adfer gwaith yn annibynnol
Trafod gwahanol ffyrdd o gyfathrebu gwybodaeth Gwybod y gall gwybodaeth ar wefannau fod yn anghywir Gwybod y gellir defnyddio TGCh i ddatblygu delweddau ar sgrîn
Defnyddio'r llyfr cyfeiriadau i greu ac ymateb i e-bost, deall pwysigrwydd defnyddio cyfeiriadau e-bost cywir Dechrau defnyddio peiriant chwilio wedi'i addasu i chwilio am wybodaeth i'w defnyddio yn eu gwaith Defnyddio'r offeryn Dewis mewn pecyn graffig i greu stampiau a phatrymau a ailadroddir
Creu ac ymateb i e-bost, gan ddefnyddio atodiadau Gwybod sut i gadw'n ddiogel ar-lein Defnyddio 'Cadw fel’ i gadw gwaith drafft
Deall bod modd anfon gwahanol fathau o ffeil fel atodiadau Gwybod sut i greu cyfres o gwestiynau sy'n disgwyl atebion cadarnhaol neu negyddol i adnabod gwrthrychau Creu patrymau mewn pecyn graffig, gan ddefnyddio amrywiaeth o offer ac effeithiau
Defnyddio'r mewnflwch, eitemau a anfonwyd, blwch allan a'r ffolder dileu Datblygu diagram coeden i ymchwilio i gyfres o gwestiynau Adolygu a golygu gwaith graffigol a thrafod sut gellir defnyddio TGCh i wneud newidiadau
Yn gallu anfon llun neu ffeil fel atodiad Defnyddio cronfa ddata ganghennog i drefnu gwybodaeth i ateb cwestiynau Defnyddio camera digidol yn effeithiol, gan ymgyfarwyddo â nodweddion y camera
Deall y gellir anfon gwahanol fathau o ffeil fel atodiadau Datblygu cronfa ddata ganghennog drwy ychwanegu a dileu gwrthrychau a golygu cwestiynau Creu cyfansoddiadau ffotograffig mewn amrywiaeth o steiliau
Gwybod sut i ddefnyddio e-bost yn ddiogel Deall yr angen i fod yn gywir wrth gofnodi data mewn cronfa ddata Trosglwyddo delweddau o'r camera i'r cyfrifiadur
Defnyddio technegau copïo, gludo ac ailadrodd yn eu gwaith Cofnodi data mewn taenlen a baratowyd ar sail arolygon Gwerthuso a defnyddio ffotograffau i fireinio eu gwaith
Unioni testun, i ganoli penawdau Defnyddio'r offeryn symio mewn taenlen  
Golygu ac adolygu eu gwaith   Defnyddio'r data i blotio a dehongli amrywiaeth o graffau    
Troi delweddau, eu gosod mewn grŵp a'u gosod fel eu bod yn gorgyffwrdd ar dudalen   Deall bod taenlenni yn gweithio gyda phatrymau a chysylltiadau    
Dechrau ystyried dewis priodol o gynllun a steiliau   Creu taenlen sy'n cynnwys fformiwlâu syml a defnyddio'r swyddogaeth Llenwi i atgynhyrchu celloedd a fformiwlâu    
Main Menureturn to the Year 4 Menu   Holi a dadansoddi'r data a/neu effaith newid y data   Skills Documents: Word Document PDF Document
  Ysgrifennu am yr ymchwil, gan ddefnyddio graffau i ddarlunio eu gwaith