Sgil Cyffredin: Dylai disgyblion allu cadw ac adfer gwaith yn annibynnol

SkillsCreu a chyfathrebu gwybodaeth   SkillsChwilio am wybodaeth a'i dadansoddi   GenericCyfryngau
Cynllunio, cadw, golygu ac adfer eu gwaith yn annibynnol Defnyddio porwr gwe i gyrraedd gwefan benodol Cynllunio, cadw, golygu ac adfer eu gwaith yn annibynnol
Ychwanegu delweddau a thestun a'u symud Dechrau deall y gall gwybodaeth ar wefannau fod yn anghywir Recordio seiniau a'u chwarae
Gwerthuso amrywiaeth o arddulliau testun Defnyddio rhestr o ffefrynnau wedi'i chreu gan yr athro Defnyddio amrywiaeth o ffynonellau i ddod o hyd i ffeiliau sain i'w defnyddio yn eu gwaith
Golygu testun - newid maint, lliw ac arddull y ffont Teipio URL (cyfeiriad gwe) i mewn i borwr Creu a gwerthuso cyfansoddiadau cerddorol
Yn gallu defnyddio cronfa ddelweddau wedi'i pharatoi gan yr athro Defnyddio safle safonol diogel i chwilio am ddelweddau Gweithio gyda seiniau a gwerthuso'r newidiadau
Newid maint delweddau mewn dogfen Defnyddio'r swyddogaeth Hanes mewn porwr Defnyddio camera digidol i dynnu lluniau
Dechrau defnyddio Torri, Copïo a Gludo Gwybod sut i gadw'n ddiogel ar-lein Defnyddio delweddau a gipiwyd gyda rhaglenni meddalwedd eraill
Defnyddio rhaglen gwirio sillafu Cynllunio, cadw, golygu ac adfer eu gwaith yn annibynnol Defnyddio delweddau llonydd i gynhyrchu fideo syml
Gwybod am wahanol ffyrdd o gyfathrebu a bod modd anfon negeseuon yn bell Defnyddio tudalen dal data i gasglu gwybodaeth briodol  
Anfon a derbyn e-byst Cofnodi data cywir mewn cronfa ddata wedi'i pharatoi  
Gwybod pwysigrwydd defnyddio cyfeiriadau e-bost cywir Ychwanegu/dileu cofnodion  
Gwybod sut i ddefnyddio e-bost yn ddiogel   Plotio a dehongli siart/graff syml    
    Defnyddio cwestiynau syml i chwilio'r gronfa ddata    
    Trefnu meysydd mewn cronfa ddata    
Main Menureturn to the Year 3 Menu   Defnyddio gorchmynion uniongyrchol i symud crwban o gwmpas sgrîn at ddiben penodol   Printable Skills Documents: Word Document PDF Document
  Defnyddio gorchmynion ailadrodd i greu trefn syml i lunio siapau  
  Deall effeithiau newid elfennau newidiol fel hyd ac onglau  
  Gweithdrefnau cadw a golygu