Sgil Cyffredin: Dylid annog disgyblion i ddatblygu sgiliau bysellfwrdd.

SkillsCreu a Chyflwyno Gwybodaeth a Syniadau   SkillsCanfod a Datblygu Gwybodaeth a Syniadau   GenericGeneriG
Siarad am TGCh yn y byd ehangach a defnyddio offer chwarae TGCh yn briodol mewn sefyllfaoedd chwarae rôl Siarad am a chymharu â realiti, rhaglen antur/efelychu syml sy'n seiliedig ar sefyllfaoedd dychmygol neu o fywyd Dangos diddordeb mewn TGCh
Dechrau deall y gellir cadw ac adfer eu gwaith ar gyfrifiadur Archwilio rhaglen antur syml neu gwblhau tasgau mewn efelychiad Parhau i ganolbwyntio am gyfnod priodol wrth ddefnyddio rhaglen gyfrifiadurol
Gwybod y gellir amrywio maint geiriau, delweddau a rhifau wrth eu harddangos a'u bod yn rhoi gwybodaeth wahanol i ni Gwybod bod cyfrifiaduron yn cadw gwybodaeth a dechrau chwilio am wybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau Dangos dyfalbarhad i gwblhau tasgau ar y cyfrifiadur
Gwybod y gellir newid maint a lliw ffont a dechrau newid maint a lliw ffont Defnyddio pictogram i chwilio am wybodaeth a siarad am yr hyn mae'r pictogram yn ei ddangos Rhannu offer a chydweithio ag eraill i wneud tasg
Defnyddio'r fysell Shift i greu prif lythyren Creu pictogram syml Deall y dylid gofalu am a thrin offer TGCh yn ofalus
Defnyddio'r bylchwr a'r bysellau Enter a Backspace Cofnodi data mewn cronfa ddata wedi'i pharatoi a defnyddio'r wybodaeth ynddi i ateb cwestiynau syml Ymwybodol o reolau diogelwch syml wrth weithio ag offer TGCh
Dewis geiriau neu rifau o gronfa eiriau i lunio brawddegau Creu graff a dehongli'r data  
Argraffu eu gwaith Gwybod bod modd labelu, trefnu a dosbarthu gwrthrychau  
Symud delweddau o gwmpas y sgrîn Deall y cysyniad o eiriau allweddol i ddosbarthu a threfnu  
Defnyddio amrywiaeth o offer i recordio seiniau gyda chymorth Deall y gellir rheoli peiriannau ac offer  
Creu cyfansoddiad cerddorol syml drwy ddefnyddio dilyniant neu batrwm ar gyfrifiadur Peri i degan robotig symud drwy gyfres o gyfarwyddiadau  
Defnyddio offer sylfaenol i greu lluniau a phatrymau syml   Dechrau rhagweld a phrofi teithiau tegan y gellir ei reoli    
Yn gallu defnyddio'r offeryn ‘Flood Fill' fel rhan o'u llun   Rhannu profiadau a dangos i eraill swyddogaethau sylfaenol tegan y gellir ei reoli    
Yn gallu defnyddio'r offeryn Siâp i amrywio trwch llinellau        

Main Menureturn to the Year 1 Menu
Printable Skills Documents: Word Document PDF Document