TGCh yn yr Awyrgylch Awyr Agored English Version Close Resources
Word DocumentPDF DocumentOutdoor Play Documents   Word DocumentPDF DocumentDogfennau Chwarae AwYr agored

Role PlayAdnoddau:
Mae llawer o adnoddau ar gael ar gyfer TGCh yn yr Awyrgylch Awyr Agored.  Nid yw'r rhestr hon yn cynnwys popeth, ond mae'n awgrymu rhai pethau i'w hystyried. Cofiwch nad oes rhaid prynu popeth; bydd copïo offer TGCh mewn bywyd pob dydd, megis peiriannau tocynnau meysydd parcio, adeiladu lle golchi ceir neu dŷ o fudd i gynyddu gwybodaeth y plant am y byd sydd o'u cwmpas a'u dealltwriaeth ohono.

Gellir defnyddio amryw flychau chwarae ar gyfer senarios chwarae, camerâu lluniau llonydd digidol a chamerâu fideo digidol i'w defnyddio gan staff a disgyblion, camerâu pen i recordio 'teithiau' plant neu eu clymu wrth deganau robotaidd, a cherbydau a reolir o bell, amseryddion, tortshis, ffonau symudol, setiau symud a siarad, goleuadau traffig, set offer adeiladwr, lamp ben fforiwr ac yn y blaen.

Gall gliniadur â meicrosgop digidol fod yn ffordd dda i blant archwilio dail, blodau, pryfed etc. y gallant ddod ar eu traws yn yr awyr agored. Gall pencadlys fforiwr gwyddonol gynnwys gliniadur ffug i estyn chwarae neu synwyryddion metel i archwilio'r pwll tywod neu'r potiau blodau llawn dail i adnabod a dod o hyd i wrthrychau metelig.

Gellir archwilio a mwynhau sain trwy fynd i'r awyr agored â recordyddion tâp, chwaraewyr CD a dyfeisiau recordio sain. Gall offer newid llais fod yn llawer o hwyl ac yn llai tebyg o aflonyddu ar eraill os cânt eu defnyddio yn yr awyr agored. Gall staff gofnodi sylwadau disgyblion mewn 'Tuniau Siarad' y gellir eu defnyddio hefyd ar gyfer dosbarthu a labelu gwrthrychau y deuir o hyd iddynt.

Rhai awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau awyr agored:
Lle golchi ceir/Maes parcio, Gorsaf drenau neu fysus, Celf dros dro gyda chamera digidol, Garej, Camerâu lluniau llonydd/fideo, Gwaith heol, Recordiadau sain, Gwasanaethau argyfwng, Synwyryddion metel, Safle adeiladu, Teganau robotaidd, Caban gwyddonydd, Canolfan arddio, Fforwyr jyngl, Helfa drysor.

<<< Trosolwg 2