TGCh yn yr Awyrgylch Awyr Agored English Version Close Resources
Word DocumentPDF DocumentOutdoor Play Documents   Word DocumentPDF DocumentDogfennau Chwarae AwYr agored

Outdoor PlayTrosolwg:
Er y gwneir y rhan fwyaf o waith cyfrifiadur dan do, mae llawer o ffyrdd o ddefnyddio TGCh yn yr awyr agored fel rhan naturiol o chwarae a darganfod i ddatblygu ymwybyddiaeth plant o sut, pam, pryd a lle mae ffurfiau gwahanol ar dechnoleg yn cael eu defnyddio mewn bywyd pob dydd.

Mae'r awyrgylch awyr agored yn rhoi cyfleoedd i chwarae rôl a fyddai'n anodd ei drefnu dan do ac mae'r lle ychwanegol yn annog datblygu corfforol ac yn creu cyfleoedd ychwanegol i ddysgu am TGCh yn y byd o'n cwmpas. Mae'r awyr agored yn rhoi cyfleoedd unigryw i chwarae rôl megis canolfannau garddio, fforwyr gwyddonol neu jyngl, damweiniau traffig ffordd, gwaith ffordd, lle golchi ceir, gorsaf dân, gwasanaeth torri i lawr, garej, etc (gweler y ddogfen chwarae rôl).

Mae naws unigryw darpariaeth awyr agored yn ei gwneud yn anodd creu mannau chwarae rôl tymor hir, felly mae blychau chwarae rôl yn opsiwn hyblyg ac yn gallu gweithredu fel sbardun ar gyfer chwarae dychmygus. Gall y cynnwys amrywio a dylai sbarduno diddordeb ac annog disgyblion i chwarae ac archwilio digwyddiadau go iawn a / neu ddychmygus trwy ysgogi sefyllfaoedd chwarae penodol. Er enghraifft, gallai digwyddiad traffig ffordd gynnwys arwyddion heol, goleuadau traffig, gwisg heddlu, siacedi fflworoleuol, setiau symud a siarad, nodiaduron a phensiliau, offer mesur, camera digidol, tâp digwyddiad, pecyn meddygol a ffonau symudol. Gellir defnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu i wella'r mannau chwarae rôl dros dro hyn a dylent fod yn rhan o weithgaredd a rennir gydag oedolion a phlant yn gweithio gyda'i gilydd i greu'r senarios. Mae'r rholiau cardbord mewnol o garpedi'n wych fel 'pibellau' i ddŵr o bibell ddŵr lifo trwyddynt.  Gallai toriad yn y rhôl efelychu prif bibell ddŵr wedi'i thorri ac arwain at ddigwyddiad traffig mawr wrth i'r bibell gael ei hatgyweirio a'r heddlu'n gorfod cyfarwyddo traffig ac ati.

 

Drosodd >>>