TGCh yn yr Awyrgylch Awyr Agored English Version Close Resources
Word DocumentPDF DocumentOutdoor Play Documents   Word DocumentPDF DocumentDogfennau Chwarae AwYr agored

Role PlayTrosolwg:
Gellir codi pencadlys fforiwr gwyddonol a gallai gynnwys eitemau go iawn a / neu rai gwneud megis gliniadur, meicrosgop digidol, camera digidol, camera fideo, recordiwr sain, dictaffon, synwyryddion metel, setiau symud a siarad ac amseryddion. Gellir sefydlu blychau nythu gyda gwegamerâu ar gyfer arsylwi ar adar dros gyfnod o amser a gellir defnyddio offer cofnodi tywydd i wneud cofnodion syml er enghraifft. Gellir creu helfeydd lluniau digidol gyda lluniau o gamera digidol, lle mae'n rhaid i'r plant nodi a dod o hyd i eitemau awyr agored neu fannau trwy ddyfalu beth sydd yn y lluniau er mwyn dod o hyd i wrthrych arbennig.

Gall y plant ddefnyddio camerâu digidol rhad i gofnodi profiadau yn yr awyr agored. Mae'r byd yn edrych yn lled wahanol trwy lygaid plentyn a hyd yn oed os yw'r llun yn dangos dim ond rhan o wrthrych neu berson, gall hyn fod yn rhan o gêm ddyfalu ar y cyfrifiadur neu'r bwrdd gwyn rhyngweithiol ar ôl dychwelyd i'r ystafell ddosbarth. Gallant dynnu lluniau neu ffilmio (mae camerâu fideo digidol rhad hefyd ar gael) eu hoff ran o'r ardd neu'r lle chwarae a siarad am eu dewis, tynnu llun o degan neu ffrind a siarad am y llun. Gellir dangos iddynt sut i ddangos y llun maent wedi'i dynnu ar y camera a'u hannog i siarad amdano. Hefyd, gall staff ddefnyddio camerâu lluniau llonydd digidol a chamerâu fideo digidol i gofnodi profiadau'r plant i'w dangos dan do ar gyfrifiadur neu fwrdd gwyn rhyngweithiol i sbarduno datblygiad iaith a chynorthwyo cofio.

Gellir tynnu lluniau o weithgareddau celf byrhoedlog a ymgymerir gan y plant yn yr awyr agored gyda brigynnau, dail, cerigos, petalau etc. fel cofnod parhaol a'u defnyddio mewn arddangosfeydd.

Gellir defnyddio teganau robotaidd a cherbydau a reolir o bell yn yr awyr agored ar arwyneb addas. Gall plant dynnu llinellau â sialc i'w dilyn, cael rasys, adeiladu eu cwrs rhwystrau eu hunain, gwneud nythod/cartrefi i'r teganau robotaidd ddychwelyd iddynt a gwneud cregyn i'w troi'n fwystfilod bach neu'n greaduriaid dychmygol etc.

<<< Trosolwg 1 Adnoddau >>>