Y Blynyddoedd Cynnar Sgil Cyffredin: Dylid annog disgyblion i drafod TGCh yn y byd ehangach a defnyddio TGCh yn briodol wrth chwarae

SkillsCreu a Chyflwyno Gwybodaeth a Syniadau   SkillsCanfod a Datblygu Gwybodaeth a Syniadau   GenericGenerig
Siarad am TGCh yn y byd ehangach a defnyddio offer chwarae TGCh yn briodol mewn sefyllfaoedd chwarae rôl Defnyddio rhaglen efelychu i gwblhau tasgau syml Enwi gwahanol rannau y cyfrifiadur a'r perifferolion
Ymateb ar lafar i amrywiaeth o ysgogiadau gan gynnwys testunau cyfryngol a TGCh Defnyddio llygoden neu fwrdd gwyn rhyngweithiol i symud gwrthrychau ar y sgrîn at ddiben penodol Datblygu sgiliau motor manwl drwy ddefnyddio'r llygoden
Gwybod y gellir defnyddio TGCh i gyflwyno geiriau, testun, lluniau a rhifau Defnyddio TGCh i drefnu gwrthrychau mewn dilyniant ar sgrîn Dangos diddordeb mewn TGCh
Symud geiriau, rhifau, llythrennau neu luniau ar sgrîn fel rhan o dasg benodol Gwybod bod CD ROMs a'r rhyngrwyd yn ffynonellau gweithgareddau a gwybodaeth Dangos dyfalbarhad i gwblhau tasgau ar y cyfrifiadur
Defnyddio Pecyn Paent ar gyfer Gwneud Marciau Defnyddio rhaglen creu graffiau/pictogramau i ddatblygu sgiliau cyfrif a rhifedd Rhannu offer a chymryd tro
Cynhyrchu darn ysgrifenedig sy'n datblygu Trafod sut mae offer TGCh yn rhoi gwybodaeth i ni mewn sefyllfaoedd "bob dydd"  
Adnabod llythrennau neu rifau unigol ar fysellfwrdd Deall y gellir rheoli peiriannau  
Dechrau deall bod bysellau arbennig ar fysellfwrdd cyfrifiadur, er enghraifft y bylchwr yn peri i rywbeth ddigwydd Gwybod y gellir rheoli tegan robotig  
Dechrau deall y gellir argraffu testun a delweddau ar gyfrifiadur Cyfarwyddo tegan robotig i gwblhau tasg syml  
Dechrau defnyddio camera digidol i dynnu lluniau    
Creu llun syml, gan newid maint y brwsh a'r lliw    
Dechrau defnyddio offer syml i recordio a chwarae seiniau    
Defnyddio dilyniant o luniau i greu cyfansoddiad cerddorol syml    

Main Menureturn to the Early Years Menu
Printable Skills Documents: Word Document PDF Document