Scheme of Work: Unit 8.2
Information - reliability, validity and bias
Cynllun Gwaith: Uned 8.2
Gwybodaeth: dibynadwyedd, dilysrwydd a thuedd
 
Sample Teaching Unit Vocabulary Vocabulary Cards
 
Lesson 1
Pupil Resource 1
Lesson 1
Teacher Resource 1
Lesson 2
Pupil Resource 2
 
Lesson 2
Pupil Resource 3
Lesson 2
Pupil Resource 4
Lesson 2
Teacher Resource 2
 
Lesson 3
Pupil Resource 5
Lesson 3
Pupil Resource 6
Lesson 3
Pupil Resource 7
 
Lesson 3
Pupil Resource 8
Lesson 3
Teacher Resource 3
Lesson 4
Pupil Resource 9
 
Lesson 4
Teacher Resource 4
   
 
 
© Learn-ICT 2006