Assess this Unit Scheme of Work: Unit 6E
Using the Internet to search large databases and to interpret information
Assess this Unit Cynllun Gwaith: Uned 6E
Defnyddio’r rhyngrwyd i chwilio cronfeydd data mawr a dehongli gwybodaeth
 
:: English ::
 

Using Search Engines

Using Search Engines Answers

Searching the internet using search engines

 
Key points and Re-telling Internet Search Engines  
 
:: Cymraeg ::
 
Defnyddio Peiriannau Chwilio
Atebion Defnyddio Peiriannau Chwilio Chwilio'r rhyngrwyd gan ddefnyddio peiriannau chwilio
 
Pwntiau allweddol ac ailadrodd
Peiriannau Chwilio  
 

External Links:

 

 
© Learn-ICT 2006