Assess this Unit Scheme of Work: Unit 5B
Analysing data and asking questions: using complex searches
Assess this Unit Cynllun Gwaith: Uned 5B
Dadansoddi data a gofyn cwestiynau: gan ddefnyddio chwiliadau cymhleth
 
:: English ::
 

Minibeasts Database

Minibeats Spreadsheet

Minibeats Photo Album

 
Instruction sheet for database Worksheet 1 Worksheet 2
 
:: Cymraeg ::
 

Cronfa Ddata

Cronfa Ddata

Cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r gronfa ddata

 

Taflen Gwaith 1

Taflen Gwaith 2

 

 

External Links:

 

 
© Learn-ICT 2006