Assess this Unit Scheme of Work: Unit 5A
Writing for different audiences
Assess this Unit Cynllun Gwaith: Uned 5A
Ysgrifennu ar gyfer cynulleidfaoedd gwahanol
 
:: English ::
 

Writing for different audiences fact sheet

Points for writing for different audiences-examples

Examples for writing for different audiences-examples

 

Class newsletter task

Example 1: The Daily Blurb

Example 2: Christmas School Fete

 
:: Cymraeg ::
 

Taflen ffeithiau ysgrifennu ar gyfer cynulleidfaoedd gwahanol

Pwntiau ysgrifennu ar gyfer cynulleidfaoedd gwahanol

Esiamplau ysgrifennu ar gyfer cynulleidfaoedd gwahanol

 
Tasg taflen newyddion Esiampl 1: The Daily Blurb Esiampl 1: Y Ffair Nadolig

External Links:

 

 
© Learn-ICT 2006