Assess this Unit Scheme of Work: Unit 4A
Using a word processor to organise, reorganise and develop ideas
Assess this Unit Cynllun Gwaith: Uned 4A
Defnyddio Prosesydd Geiriau i drefnu, ad-drefnu a datblygu syniadau
 
:: English ::
 

Spell Checker

Spell Checker Task Sheet

Cut & Paste

 

Delete & Insert

Find & Replace

Find & Replace Task Sheet

 
:: Cymraeg ::
 
Torri & Gludo Canfod & Disodli  
 

External Links:

 

 
© Learn-ICT 2006