Assess this Unit Scheme of Work: Unit 3C
Introduction to databases
Assess this Unit Cynllun Gwaith: Uned 3C
Cyflwyniad i gronfeydd data
 
:: English ::
 

Introduction to databases

Class database

Completed Database on Minibeasts

 

All about me database

More about me database

Celtic torc database


 
:: Cymraeg ::
 
Cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio’r gronfa ddata Cronfa Ddata:
Ein Dosbarth
Cronfa Ddata am Minibeasts
 
Cronfa Ddata:
Popeth amdanaf I
Cronfa Ddata:
Mwy amdanaf I
Cronfa Ddata:
Torchau Celtaidd
 

External Links:

 

 
© Learn-ICT 2006