Assess this Unit Scheme of Work: Unit 3A
Combining text and graphics
Assess this Unit Cynllun Gwaith: Uned 3A
Cyfuno testun a graffeg
 
:: English ::
 

Class Magazine

Dictionary
Task Sheet

Dictionary
Support Sheet

 

Grow Task Sheet

Humpty Dumpty Task Sheet

Humpty Dumpty Support Sheet

 

"Nice" word Support Sheet

Punctuation Task Sheet

Punctuation Support Sheet

 

Rainbow

Colour Match

Copy Numbers

 

Size Match

Effects Match

Nouns

 

Replacing the Nice word

Celts Attack

Question Marks

 

Newspaper

 

 

 
:: Cymraeg ::
 
Cylchgrawn y dosbarth Llenni Tasg Geiriadur Llenni Cefnogi Geiriadur
 
Llenni Tasg Tyfu Llenni Tasg Hympti Dympti Llenni Cefnogi gair "Braf"
 
Llenni Tasg Atalnodi Llenni Cefnogi Atalnodi Paru Lliwiau
 
Enfys Copio Rhifau Paru Meintiau
 
Paru Effeithiau Enwau Gair Braf
 
Ymosodiad y Celtiaid Gofynodau Papur Newydd
 

External Links:

 

 
© Learn-ICT 2006