Unit 1C Word Unit 1C PDF Assess this Unit Scheme of Work: Unit 1C
The information around us
Uned 1C Word Uned 1C PDF Assess this Unit Cynllun Gwaith: Uned 1C
Y wybodaeth o’n cwmpas
 
:: English ::
 

Sounds
Listen to the sound and type what you think it is.

Sounds (drag and drop)
Listen to the sound and select what you think it is.

Signs around us
Look at the signs and type a description for them.

 
A slideshow of signs around us.    
 
:: Cymraeg ::
 

Sain
Gwrandewch ar y sain a theipiwch pa fath o sain yw hi yn eich barn chi.

Arwyddion
Edrychwch ar yr arwyddion a theipiwch ddisgrifiad ar eu cyfer.

Arwyddion (llusgosod)
Edrychwch ar yr arwyddion a dewiswch ddisgrifiad ar eu cyfer.

 
Sioe sleidiau o arwyddion o’n cwmpas ni.    
 

External Links:

 
© Learn-ICT 2006