Unit 1B Word Unit 1B PDF Assess this Unit Scheme of Work: Unit 1B
Using a word processor and a word bank
Uned 1B Word Uned 1B PDF Assess this Unit Cynllun Gwaith: Uned 1B
Cyfuno testun a graffeg
 
:: English ::
 

Matching words
Matching words with pictures and text inputting

Matching sentences
Based on the book" Harry and the bucketful of Dinosaurs"

An interactive online crossword

 

Fill in the blanks exercise

Fill in the blanks exercise

 

 
:: Cymraeg ::
 

Paru geiriau
Paru geiriau â lluniau a mewnbynnu testun

Paru brawddegau
Seiliedig ar y llyfr "Harry and the bucketful of Dinosaurs"

Croesair rhyngweithiol ar-lein

 

Ymarfer llenwi’r bylchau

Ymarfer llenwi'r bylchau

 

 

External Links:

 

 
© Learn-ICT 2006